Nieuwsbericht Agenda raadsvergadering 6 oktober 2016

Publicatiedatum: 29 september 2016 13.40 uur

Op donderdag 6 oktober 2016 vindt de eerstvolgende openbare raadsvergadering. Aanvang 17.30 uur in de onderwijslocatie aan de Proost de Beaufortstaat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Let op: gezien de hoeveelheid agendapunten volgt er mogelijk een extra raadsvergadering op donderdag 13 oktober 2016, aanvang 19.00 uur. Dit wordt aan het einde van de vergadering van 6 oktober 2016 bepaald.

Concept-agenda:

 • Opening en vaststelling concept-agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 8 september 2016
 • Lijst van ingekomen stukken raad
 • Conceptbegroting 2017 & Meerjarenperspectief 2018-2020 doelgroepenvervoer
 • Vaststelling bestemmingsplan Pletsstraat-Sint Agnesplein Bunde
 • Beleidsnotitie Toerisme gemeente Meerssen 2016-2019 'Meerssen laten ontdekken'
 • Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022 inclusief bijbehorende Algemene subsidieverordening gemeente Meerssen 2017
 • Kredietvotering voor de integrale aanpak van Kindcentrum Meerssen
 • Kredietvotering unilocatie Stella Maris college
 • Vitalisering detailhandel kernen
 • Vaststelling bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport Businesspark AviationValley
 • Eindevaluatie plan van aanpak duurzaamheid
 • Herziening Reglement Presidium, Reglement van Orde voor de vergaderingen en werkwijze Raad en Reglement Raadsadviesvergaderingen

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (en bijlagen) voor deze vergadering digitaal inzien via het raadsinformatiesysteem op deze website.

Op papier
De papieren stukken liggen ter inzage:

 • op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (telefoon 14 043)
 • in de Bibliotheek Meerssen (Proost de Beaufortstraat 45). Openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffie Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl