Nieuwsbericht Afvalinzameling carnaval

Publicatiedatum: 02 februari 2016 12.55 uur

In verband met carnaval is de inzameling van de restzakken verplaatst naar andere data. Op uw persoonlijke afvalkalender treft u de precieze data aan.

Afvalinzameling carnaval

Tijdens de ophaaldagen wordt het afval met meerdere voertuigen opgehaald. Het kan zijn dat de restzakken vroeger worden opgehaald dan u gewend bent. Zet uw afval daarom zo vroeg mogelijk buiten (07.30 u).

Meer informatie: Digitale Afvalwijzer op www.meerssen.nl.