Artikel Verkiezingen Gemeenteraad 2018

 

Zitting centraal stembureau
Op vrijdag 23 maart 2018 is de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen opgemaakt tijdens een openbare zitting van het Centraal Stembureau in het bestuurscemtrum. De burgemeester maakt (ingevolge artikel P 23, lid 2, van de Kieswet) bekend, dat het proces-verbaal van de uitkomst van de stemming en de uitslag van de verkiezingen tijdens de openingstijden voor iedereen ter inzage ligt in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. U kunt het proces-verbaal hieronder ook downloaden.

Proces-verbaal uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Tellingsbestand Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Uitslag verkiezingen in interactieve grafieken

Uitslag verkiezingen op de kaart

Zetelverdeling

BRUG-M = 4 zetels
FOCUS = 2 zetels
Lokaal DNA = 3 zetels
KIJK!!! / P.v.d.A / GroenLinks / D66 =  3 zetels
CDA =  3 zetels
Het Origineel =  2 zetels

Gekozen kandidaten

De wettig gekozen kandidaten Gemeenteraad 2018-2022 zijn:

Brug-M
Jan Gulikers
Tiny Gorissen
Jacques Arntz
Gerrit van der Bijl

Focus
Bjorn Hendriks
Roger Thijssen

Lokaal DNA
Bjorn Molling
Hay Dolmans
Guido Houben

KIJK!!! / P.v.d.A / GroenLinks / D66
Paul Sanders
Andreas Pohle
Helmie Smeets

CDA
Marly Heusschen
Agnes Jonkhout
Michael Hendriks

Het Origineel
Luc Volders
Remco Vertommen

Lees ook 'Twee gekozen raadsleden doen afstand van hun benoeming'

Opkomst

Het opkomstpercentage in de gemeente Meerssen was 60,4%.

Afscheid raadsleden en onderzoek geloofsbrieven nieuwe raad

Op woensdag 28 maart 2018 vindt een openbare raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in in de aula van het schoolgebouw, Proost de Beaufortstraat 45 Meerssen. Tijdens de raadsvergadering wordt o.a. afscheid genomen van de raadsleden die niet meer terugkeren in de raad en worden de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden onderzocht. Belangstellenden kunnen de raadsvergadering bijwonen op de publieke tribune

Installatie nieuwe gemeenteraad

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 maart 2018 vindt de installatie plaats van alle nieuwe raadsleden. De raadsleden leggen de eed danwel belofte af. Aanvang 19.00 uur in in de aula van het schoolgebouw, Proost de Beaufortstraat 45 Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom.

Meer informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl (deze link verwijst naar een E-mail adress).

--------


Voorlopige uitslag Gemeenteraadsverkiezingen

Voorlopige uitslag Gemeenteraadsverkiezingen - per stembureau - per lijst - per kandidaat

Voorlopige uitslag Gemeenteraadsverkiezingen - per lijst - per kandidaat

Papieren setjes van de voorlopige uitslag zijn verkrijgbaar bij de balie van het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen