Artikel Verkiezingen Gemeenteraad 2018

 
Verkiezingen gemeenteraad
Een keer in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 21 maart 2018. In de aanloop naar deze verkiezingen treft u op deze pagina allerlei informatie aan.

De gemeente Meerssen heeft een informatiefolder opgesteld voor politieke partijen en kiezers. In deze folder vindt u uitgebreide informatie over aanstaande gemeenteraadsverkiezing.

Download hier de informatiefolder over de gemeenteraadsverkiezingen

Belangrijke data

  • 27 december 2017: laatste dag voor het indienen van een schriftelijk verzoek om registratie van de aanduiding van een politieke groepering. Let op! Het gemeentehuis is op 27 december 2017 uitsluitend geopend tussen 9.00-10.00 uur. Komt u buiten deze openingstijden op 27 december dan moet u het verzoek in de brievenbus deponeren.
  • 22 januari 2018: laatste dag voor het betalen van de waarborgsom voor de kandidaatstelling. De waarborgsom kan worden overgemaakt op de bankrekening van de gemeente, of worden voldaan bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50 in Meerssen.
  • 5 februari 2018: dag van kandidaatstelling. De ondersteuningsverklaringen kunnen afgelegd worden tussen 22 januari en 5 februari 2018.
  • 6 februari 2018: terinzagelegging van de kandidatenlijsten.
  • 9 februari 2018: openbare zitting centraal stembureau over o.a. geldigheid kandidatenlijsten en nummering van de lijsten.
  • 7 maart 2018: de stempassen zijn uiterlijk op 7 maart 2018 in het bezit van de kiezers.
  • 21 maart 2018: dag van de verkiezingen. Tussen 7.30-21.00 uur kunt u uw stem uitbrengen (zowel voor de gemeenteraad als referendum).

Stembureaus

Alle stembureaus zijn inmiddels vastgelegd. Twee stembureaus kunnen helaas niet gebruikt worden i.v.m. werkzaamheden. Het betreft de stembureau 'Gemeenschapshuis De Stip' en ´Zorgcentrum De Wilgenhof´. Uiteraard is er voor passende vervanging gezorgd. Gemeenschapshuis De Stip wordt vervangen door Gymzaal Meerssen-West (Pastoor N. de Reimsstraat 41 in Meerssen). Zorgcentrum De Wilgenhof wordt vervangen door Basisschool Franciscus (Schoollaan 2 in Bunde).

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met bureau Verkiezingen van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

Of kijk op de website van de kiesraad: www.kiesraad.nl/verkiezingen

Officiële bekendmakingen

Verkiezingen