Artikel Tweede kamerverkiezingen - Stemmen met een kiezerspas

verkiezingen
Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Zo'n kiezerspas kunt u verkrijgen door met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met deze kiezerspas kunt u dan gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal in Nederland. Het aanvragen van een kiezerspas kan uiterlijk dinsdag 14 maart 2017 tot 12.00 uur.

U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij bureau Verkiezingen of downloaden van deze website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas moet u bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas.