Artikel Tweede kamerverkiezingen - Stemmen bij volmacht

verkiezingen
Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Meerssen woont en ook een stempas heeft ontvangen. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Meerssen woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij bureau Verkiezingen van de gemeente Meerssen, of downloaden op deze website. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dit geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau te laten zijn.