Artikel Raadgevend referendum

Op woensdag 21 maart 2018 werd in Nederland een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

Bekijk hier de uitslag van het raadgevend referendum in de gemeente Meerssen

Tellingsbestand raadgevend referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 gemeente Meerssen