Artikel Raadsagenda

De gemeenteraad vergadert ca. 9 keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in de aula van de IvOO-onderwijslocatie, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de openbare vergaderingen bijwonen op de publieke tribune. Voorafgaande aan elke raadsvergadering wordt de raadsagenda gepubliceerd op deze website. U treft deze steeds aan in de rubriek Actueel (beginpagina) of Nieuws & Bekendmakingen (subrubriek Actueel).

Actuele raadsagenda

Informatie

Voor meer informatie over de raadsvergaderingen kunt u contact opnemen met raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl