Gemeente Meerssen | Spreekrecht tijdens raadsadviesvergadering

Artikel Spreekrecht tijdens raadsadviesvergaderingen

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht van in beginsel 5 minuten. De voorzitter van de raadsadviesvergadering heeft het recht om sprekers het woord te ontnemen wanneer deze zich bedienen van ongepast gedrag of uitlatingen richting personen.

Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24-uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. Als u tijdens het spreekrecht gebruik wenst te maken van een presentatie, dient u dit duidelijk in uw aanmelding aan te geven. U dient daarbij zelf zorg te dragen voor een functionerende USB-stick waarop de presentatie is opgeslagen.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier mr. Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl