Artikel Overzicht raadsvergaderingen en raadsadviesvergaderingen

In 2016 / 2017 vinden op onderstaande data raadsvergaderingen en raadsadviesvergaderingen plaats. De vergaderingen vinden plaats in het schoolgebouw, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen.

Data vergaderingen

Raadsvergadering: donderdag 6 juli 2017, aanvang 19.00 uur
Raadsadviesvergaderingen: woensdag 28 juni 2017, aanvang 19.00 uur

Let op! De raadsvergadering van 13 juli en de raadsadviesvergaderingen van 21 juni en 29 juni komen te vervallen.

Raadsvergadering: donderdag 28 september 2017, aanvang 19.00 uur
Raadsadviesvergaderingen: woensdag 13 september en donderdag 14 september 2017, aanvang 19.00 uur

Raadsvergadering: woensdag 25 oktober 2017, aanvang 19.00 uur
Raadsadviesvergaderingen: woensdag 11 oktober en donderdag 12 oktober 2017, aanvang 19.00 uur

Begrotingsvergadering: donderdag 9 november 2017, aanvang nog niet bekend
Raadsadviesvergaderingen: donderdag 26 oktober 2017, aanvang 19.00 uur

Raadsvergadering: donderdag 14 december 2017, aanvang 19.00 uur
Raadsadviesvergaderingen: woensdag 29 november en donderdag 30 november 2017, aanvang 19.00 uur