Artikel Antwoorden b&w op raadsvragen

Op grond van artikel 40 van het reglement van orde kan de gemeenteraad (algemeen bestuur) schriftelijke vragen stellen aan het college van B&W (dagelijk bestuur).  Onderstaand ziet u een overzicht van de schriftelijke raadsvragen & beantwoording door het college.

Voor informatie kunt u terecht bij:
raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674
e-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

Reglement van Orde

Beantwoording schriftelijke raadsvragen

De vragen & antwoorden van na 15 november 2017 treft u aan in het raadsinformatiesysteem op deze website

13-11-2017 - Vragen art. 40 kosten voetbalaccommodatie
13-11-2017 - Vragen art. 40 subsidieverstrekkingen
30-10-2017 - Vragen art. 40 SAMCO
05-10-2017 - Beantwoording art. 40 vragen RvO verschaffen gratis smartphone
28-09-2017 - Beantwoording art. 40 vragen RvO zak- en kleedgeld Jeugdzorg
04-09-2017 - Vragen art. 40 verschaffen gratis Smartphone
28-08-2017 - Vragen art. 40 zak- en kleedgeld Jeugdzorg
21-07-2017 - Beantwoording art. 40 vragen RvO Structuurvisie Regionale Economie en onderzoek Streetwise
20-07-2017 - Beantwoording (aanvullende) art. 40 vragen RvO aanleg kunstgrasveld Rothem
12-07-2017 - Beantwoording art. 40 vragen RvO aanpak bekladdingen
03-07-2017 - Vragen art. 40 RvO structuurvisie regionale economie en onderzoek Streetwise
27-06-2017 - Beantwoording art. 40 vragen RvO doseerlichten Meerssenerweg en Fregatweg Beatrixhaven
26-06-2017 - Vragen art 40 RvO aanpak bekladdingen
20-06-2017 - Beantwoording art. 40 vragen RvO verkoopovereenkomst Proosdijschuur
19-06-2017 - Vragen (aanvullende) art 40 RvO aanleg kunstgrasveld Rothem
06-06-2017 - Beantwoording art. 40 vragen RvO gang van zaken tennisverenigingen, c.q. tennisaccommodaties
25-04-2017 - Beantwoording art. 40 vragen RvO aanleg kunstgrasveld Rothem
03-04-2017 - Beantwoording art. 40 vragen RvO gestolen kunstwerk Stier Lascaux
21-03-2017 - Beantwoording art. 40 vragen RvO Armoedebeleid
17-03-2017 - Beantwoording art. 40 vragen RvO legeskosten gehandicaptenparkeerkaart
17-03-2017 - Beantwoording art. 40 vragen RvO gemeenschapshuis d'n Huppel
13-03-2017 - Beantwoording art. 40 vragen RvO Statushouders
09-03-2017 - Beantwoording art. 40 vragen Rvo Meer Vandaag
24-01-2017 - Beantwoording art. 40 vragen RvO openstaande vragen Meer Vandaag
07-11-2016 - Beantwoording art. 40 vragen RvO Rubbergranulaat kunstgrasvelden
11-10-2016 - Beantwoording art. 40 vragen RvO Stand van zaken Buurtnetwerken
22-09-2016 - Beantwoording art. 40 vragen RvO kunstgrasvelden
14-09-2016 - Beantwoording art. 40 vragen RvO verkeerssituatie Ulestraten
30-08-2016 - Beantwoording art. 40 vragen RvO gunning, aanleg en vervanging kunstgrasvelden