Artikel Antwoorden b&w op raadsvragen

Op grond van artikel 40 van het reglement van orde kan de gemeenteraad (algemeen bestuur) schriftelijke vragen stellen aan het college van B&W (dagelijk bestuur).  Onderstaand ziet u een overzicht van de beantwoording van schriftelijke raadsvragen door het college.

Voor informatie kunt u terecht bij:
raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674
e-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

Reglement van Orde

Beantwoording schriftelijke raadsvragen

25-04-2017 - Beantwoording art. 40 vragen RvO aanleg kunstgrasveld Rothem
03-04-2017 - Beantwoording art. 40 vragen RvO gestolen kunstwerk Stier Lascaux
21-03-2017 - Beantwoording art. 40 vragen RvO Armoedebeleid
17-03-2017 - Beantwoording art. 40 vragen RvO legeskosten gehandicaptenparkeerkaart
17-03-2017 - Beantwoording art. 40 vragen RvO gemeenschapshuis d'n Huppel
13-03-2017 - Beantwoording art. 40 vragen RvO Statushouders
09-03-2017 - Beantwoording art. 40 vragen Rvo Meer Vandaag
24-01-2017 - Beantwoording art. 40 vragen RvO openstaande vragen Meer Vandaag
07-11-2016 - Beantwoording art. 40 vragen RvO Rubbergranulaat kunstgrasvelden
11-10-2016 - Beantwoording art. 40 vragen RvO Stand van zaken Buurtnetwerken
22-09-2016 - Beantwoording art. 40 vragen RvO kunstgrasvelden
14-09-2016 - Beantwoording art. 40 vragen RvO verkeerssituatie Ulestraten
30-08-2016 - Beantwoording art. 40 vragen RvO gunning, aanleg en vervanging kunstgrasvelden