Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 26-11-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 26-11-2021

Gepubliceerd op: 15 december 2021 15:35

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 26 november 2021

Financiële gevolgen Corona 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten het concept-raadsvoorstel inzake de voorlopige afrekening 2021 kosten corona vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering op 15 december 2021.