Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 28-05-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 28-05-2020

Gepubliceerd op: 15 juni 2020 12:10

Onderstaand de openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 28 mei 2020

Onderwerp: Raadsinformatiebrief Voortgang proces nadere uitwerking regieorganisatie
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief inzake voortgang proces nadere uitwerking mogelijke invoering regieorganisatie Meerssen-Maastricht.