Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 27-10-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 27-10-2021

Gepubliceerd op: 09 november 2021 13:45

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 oktober 2021

Onderwerp:
2e bestuursrapportage 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met voorliggende concept 2e bestuursrapportage 2021 met inachtneming van de besproken wijzigingen;
  2. akkoord te gaan met bijbehorend concept-raadsvoorstel.