Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 23-09-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 23-09-2020

Gepubliceerd op: 02 oktober 2020 10:20

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 september 2020

Onderwerp: Strategie en standpuntbepaling richting LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Prioritaire aandacht te geven aan het verkrijgen van het concept RPO (Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen) van LVO;
 2. het eerste gesprek met LVO aan te gaan pas na verkrijging van het concept RPO;
 3. bespreking van overige inhoudelijke thema's op te schorten tot na afwikkeling van het RPO;
 4. het standpunt te bepalen ten aanzien van overige inhoudelijke thema's als volgt:
  a. schadeclaim: LVO verantwoordelijk te stellen voor door de gemeente geleden schade ten gevolge van het niet nakomen van de afspraken uit of voortkomend uit de overeenkomst. De schade te bepalen op € 440.375,-- en dit bedrag te verhalen op LVO;
  b. bouwfase 4: in gesprek met LVO de mogelijkheid te verkennen van annulering van bouwfase 4 en vermindering van de gemeentelijke bijdrage in de bouwkosten;
  c. vaststellingsovereenkomst: de overeenkomst terzijde te leggen en met LVO proberen tot deelafspraken per onderwerp te komen.

Onderwerp: Herfinanciering Lening GL-08 welke is doorverstrekt aan Wonen Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met de renteherziening van lening GL-08 pro resto groot € 580.777,89 tegen 0,15% bij de BNG Bank NV (BNG) voor 10 jaar. Het oude percentage bedroeg 3,32%. Deze lening wordt doorverstrekt aan Wonen Meerssen met een risico-opslag van 0,2%.

Onderwerp: Noodvoorzieningen SV Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. Het veiligstellen en de uitvoering van de herstelwerkzaamheden aan de W-installaties van SV Meerssen op te dragen aan Coumans installaties. De kosten hiervoor bedragen € 21.932,16 exclusief BTW;
 2. tot het terugplaatsen van de gasmeter om de gasaansluiting weer te kunnen gebruiken. De kosten hiervan zijn nog niet bekend, maar in soortgelijke gevallen waren de kosten € 250,-- exclusief BTW;
 3. ter vervanging van de twee kleedlokalen, het herplaatsen van een tweetal tijdelijke noodlokalen op het terrein van SV Meerssen op te dragen aan Crija Partyverhuur. De kosten hiervoor bedragen eenmalig € 1.500,-- en de huur bedraagt € 900,-- per maand voor beide lokalen. Ervan uitgaande dat de lokalen een jaar gebruikt moeten worden, dan bedragen de kosten voor een jaar € 12.300,-- exclusief BTW.
  E.e.a. onder de voorwaarde dat de veiligheid getoetst en geborgd is.