Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 21-01-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 21-01-2021

Gepubliceerd op: 28 januari 2021 19:30

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 januari 2021

Onderwerp: Brief van fractie BRUG-M inzake begroting 2021 en bestuurlijke organisatie
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-reactie op de brief van de fractie BRUG-M inzake begroting 2021 en bestuurlijke organisatie.