Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 20-10-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 20-10-2020

Gepubliceerd op: 03 november 2020 11:30

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 oktober 2020

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 13 oktober 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 13 oktober 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 15 oktober 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 15 oktober 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp:Instellen geslotenverklaring voor vrachtverkeer Wonkelestraat in de kern Kasen
Besluit:Het college van B&W heeft besloten in overeenstemming met de tekening in de bijlage Bebordingstekening Instellen geslotenverklaring vrachtverkeer Wonkelestraat in de kern Kasen, die onderdeel is van dit besluit, akkoord te gaan met de volgende verkeersmaatregelen:

  1. Een verbodszone in te stellen voor vrachtverkeer in de Wonkelestraat te Kasen door middel van plaatsing van de borden C07 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
  2. bestemmingsverkeer uit te zonderen door middel van plaatsing van onderborden met de tekst "uitgezonderd bestemmingsverkeer";
  3. dit besluit ter openbare kennis te brengen in de Staatscourant.

Onderwerp: Vervanging Core-Switchen gemeentelijk ICT systeem
Besluit: Het college van B&W heeft besloten aan de gemeente Maastricht opdracht te verlenen voor het vervangen en installeren van de Core-Switchen met een beheer overeenkomst van 3 jaren.

Onderwerp: Ledenraadpleging VNG concept-arbeidsvoorwaardennota Cao gemeenten 2021-2022
Besluit: Het college van B&W heeft besloten niet in te stemmen met de concept-arbeidsvoorwaardennota Cao gemeenten 2021-2022 tenzij het harmoniseringsvoorstel inzake het bovenwettelijk verlof wordt ingetrokken.