Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 19-11-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 19-11-2020

Gepubliceerd op: 03 december 2020 16:30

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 november 2020

Onderwerp: Aandachtspunten en financiële gevolgen 2020 Corona (COVID-19) en uitwerking gevolgen septembercirculaire 2020, jaarschijf 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten akkoord te gaan met het concept-raadsvoorstel inzake Aandachtspunten en financiële gevolgen 2020 Corona (COVID-19) en uitwerking gevolgen septembercirculaire 2020, jaarschijf 2020.