Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 19-01-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 19-01-2021

Gepubliceerd op: 28 januari 2021 19:30

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 januari 2021

Onderwerp: Besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 12 januari 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 12 januari 2021 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 12 januari 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 12 januari 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp:Wijzigen van Google Maps op een aantal punten binnen de gemeente Meerssen
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1. Om gebruikmakend van artikel 18 af te wijken van het aanbestedingsbeleid voor het wijzigen van Google Maps van een aantal punten binnen de gemeente Meerssen en in plaats van 2 offertes maar 1 offerte op te vragen;
 2. tot het wijzigen van Google Maps op onderstaande punten binnen de gemeente Meerssen:
  - het verbeteren van de P+R en parkeergarage navigatie routering,
  - het updaten van enkele wijzigingen zoals waar geparkeerd mag worden,
  - het updaten van de geldende 30, 50 en 60 km zones, welke nu onjuist in Google Maps vermeld staan;
 3. een overeenkomst aan te gaan met Localyse. Localyse heeft ervaring met het wijzigen van Google Maps, vanuit hun rol als Google Premier Partner met Google Maps API's (Application Programming Interface) als specialiteit.

Onderwerp: Plan van aanpak pilotproject Tiny Houses
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het voorgestelde plan van aanpak;
 2. de gemeenteraad te informeren conform concept-raadsinformatiebrief.

Onderwerp: Uitvoeren van tellingen/snelheidsmetingen met de wegkantradars + smiley's
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1. Om gebruikmakend van artikel 18 af te wijken van het aanbestedingsbeleid voor het uitvoeren van tellingen/snelheidsmetingen met de wegkantradars + smiley's van de gemeente Meerssen voor de jaren 2021 en 2022 en in plaats van 2 offertes maar 1 offerte op te vragen;
 2. een overeenkomst aan te gaan met Groen Licht Verkeersadviezen voor het uitvoeren van tellingen/snelheidsmetingen met de wegkantradars + smiley's van de gemeente Meerssen voor de jaren 2021 en 2022.

Onderwerp: Meerjaren-convenant Stichting Visit Zuid-Limburg (2021-2026)
Besluit:Het college van B&W heeft besloten:

 1. In te stemmen met het Meerjaren-convenant Stichting VVV Zuid-Limburg (2021-2026) en de gemeente Meerssen inzake de financiering van de werkzaamheden die de Stichting VVV Zuid-Limburg voor de gemeente Meerssen verricht;
 2. in te stemmen met 2% jaarlijkse indexering van de subsidiebedragen die door de gemeente Meerssen tijdens de convenantperiode aan de Stichting VVV Zuid-Limburg worden voldaan.

Onderwerp: Berekening bouwleges 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de tabel met eenheidsprijzen per type bouwwerk (nieuwbouw en verbouw) 2021 vast te stellen.