Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 18-02-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 18-02-2021

Gepubliceerd op: 25 februari 2021 16:35

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 februari 2021

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergaderingen d.d. 9 februari 2021 en 10 februari 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 9 februari 2021 en 10 februari 2021 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 9 februari 2021
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 9 februari 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Aanvullende compensatieregeling Covid-19
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

  1. De beleidsregels van de aanvullende compensatieregeling Covid-19 2020 vast te stellen en de gemeenteraad hierover te informeren;
  2. akkoord te gaan met het voorgestelde budgetplafond van € 104.000 en dit voor te leggen aan de gemeenteraad;
  3. de basis- en evenementensubsidies die zijn beschikt conform de subsidieverordening voor 2021, net als in 2020, niet terug te vorderen en dit voor te leggen aan de gemeenteraad;
  4. de activiteitensubsidies die zijn aangevraagd voor de eerste helft van 2021 en reeds zijn beschikt, net als in 2020, niet terug te vorderen en dit voor te leggen aan de gemeenteraad.

Onderwerp: Roulatieschema voorzitter en plaatsvervangend voorzitter bestuur Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas (afvalinzameling)
Besluit: Het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van het roulatieschema voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas periode 2021 tot en met 2029. In deze tijdspanne levert de gemeente Meerssen de voorzitter in de periode 2024 tot en met 2026 en de plaatsvervangend voorzitter in de periode 2027 tot en met 2029.

Onderwerp: Maastricht Aachen Airport: reactie van de gemeenteraad van de gemeente Meerssen op het rapport van de heer Pieter van Geel 'Op zoek naar verbinding'
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met de reactie op het rapport van de heer Pieter van Geel 'Op zoek naar verbinding';
  2. de gemeenteraad voor te stellen de reactie op het rapport van de heer Pieter van Geel 'Op zoek naar verbinding' vast te stellen.