Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 17-06-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 17-06-2020

Gepubliceerd op: 26 juni 2020 11:40

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 17 juni 2020

Onderwerp: Incident lekken van de stof natriumhypochloriet uit een vat bij het zwembad Geulle
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

  1. De RUD Zuid-Limburg opdracht te geven om de oorzaak van de lekkage te achterhalen en de noodzakelijke bodemsanering uit te voeren;
  2. het bestuur van de vereniging Zwembad Geulle ter zake een last onder bestuursdwang op te leggen, waarin wordt aangezegd dat alle benodigde werkzaamheden uit milieutechnisch oogpunt met betrekking tot het incident en het gevolg ervan direct worden uitgevoerd.