Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 16-09-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 16-09-2021

Gepubliceerd op: 24 september 2021 12:55

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 september 2021

Onderwerp:
Raadsinformatiebrief update en vervolg watersnood Limburg
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief inzake update en vervolg watersnood Limburg.