Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 16-09-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 16-09-2020

Gepubliceerd op: 25 september 2020 11:35

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 september 2020

Onderwerp: 2e Bestuursrapportage 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met de voorliggende concept 2e Bestuursrapportage 2020;
  2. akkoord te gaan met het bijbehorende concept-raadsvoorstel.