Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 11-09-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 11-09-2020

Gepubliceerd op: 21 september 2020 15:05

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 september 2020

Onderwerp: Samenvatting voorkeuren/opvattingen raadsfracties betreffende ombuigingsopties
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de voorkeuren/opvattingen raadsfracties betreffende ombuigingsopties.

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad gesteld door fractie FOCUS inzake de communicatie en brieven betreffende de toekomst van de gemeente Meerssen
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de vragen van de fractie FOCUS inzake de communicatie en brieven betreffende de toekomst van de gemeente Meerssen te beantwoorden conform concept-brief.