Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 10-06-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 10-06-2020

Gepubliceerd op: 18 juni 2020 10:35

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 juni 2020

Onderwerp: Kadernota 2021-2024
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel Kadernota 2021-2024 en de bijbehorende Kadernota 2021-2024 en deze voor te leggen aan de gemeenteraad ter agendering voor de raadsvergadering van 9 juli 2020.