Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 10-02-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 10-02-2021

Gepubliceerd op: 25 februari 2021 16:35

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 10 februari 2021

Onderwerp: Aanbod provincie van 15 december 2020 om onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van Meerssen en het College van Gedeputeerde Staten een onderzoek in te richten waarin alle mogelijke bestuurlijk-organisatorische toekomstscenario's voor onze gemeente onafhankelijk en deskundig worden getoetst. In de raadsvergadering van 8 februari 2021 is ter zake een motie aangenomen.
Besluit: Het college van B&W heeft besloten het College van Gedeputeerde Staten schriftelijk te informeren over het besluit van de gemeenteraad van 8 februari 2021 en wil graag ter zake het gesprek met een delegatie van het College van Gedeputeerde Staten aangaan.