Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 09-11-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 09-11-2021

Gepubliceerd op: 22 november 2021 16:00

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 november 2021.

Vaststelling besluitenlijsten B&W-vergaderingen d.d. 2 november 2021 en 4 november 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijsten van de B&W-vergaderingen d.d. 2 november 2021 en 4 november 2021 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 2 november 2021

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 2 november 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Inzet grond camping 't Geuldal te Meerssen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. In te stemmen met de inzet van een deel van het perceel, kadastraal bekend Houthem A nummer 2847 ten behoeve van de camping 't Geuldal, waarbij de bestemming van agrarisch in natuur zal worden gewijzigd;
  2. als gevolg hiervan te aanvaarden dat de waarde van dit deel van het perceel vermindert met € 62.264,--;
  3. in te stemmen met een gelijke verdeling van de kosten tussen de gemeente en de camping, waarbij ook de onder 2 genoemde afwaardering wordt meegenomen;
  4. de afwaardering in het kader te zijner tijd mee te nemen in de besluitvorming over het bestemmingsplan door de gemeenteraad.

Herinrichting Markt e.o.

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met het voorgestelde procesvoorstel voor het project herinrichting Markt Meerssen;
  2. akkoord te gaan met een meervoudig onderhandse aanbesteding voor het selecteren van een ingenieursbureau op basis van laagste prijs;
  3. akkoord te gaan met een breed archeologisch onderzoek ter plaatse van de Markt.

Aanvaarden schenking van Stichting Natuurhistorisch Museum

Besluit: het college van B&W heeft besloten de schenking van de Stichting Natuurhistorisch Museum ad € 5.000,-- te aanvaarden.