Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 09-09-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 09-09-2020

Gepubliceerd op: 21 september 2020 15:05

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 september 2020

Onderwerp: Toezegging wethouder Gulikers aan raadslid mevrouw Jonkhout inzake vergelijking subsidiejaar 2016 versus 2019
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-antwoordschrijven aan raadslid mevrouw Jonkhout inzake vergelijking subsidiejaar 2016 versus 2019.

Onderwerp: Bestuursovereenkomst uitvoeringspilot 'Gebiedsaanpak Meerssen'. In het kader van de uitvoeringspilot klimaatadaptie van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptie heeft de gemeente Meerssen samen met het Waterschap Limburg een rijksbijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvangen voor de 'Gebiedsaanpak Meerssen'. De hiermee gemoeide rijksbijdrage bedraagt maximaal 3 miljoen euro. Het aandeel voor het Waterschap Limburg i.c. bedraagt € 1.448.189,--.
Besluit: Het college van B&W heeft besloten conform bestuursovereenkomst het aandeel voor het Waterschap Limburg van € 1.448.189,-- uit te betalen aan het Waterschap Limburg.