Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 07-03-2023

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 07-03-2023

Gepubliceerd op: 17 maart 2023 12:05

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 maart 2023

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 februari 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 28 februari 2023 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 28 februari 2023

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 28 februari 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Aanbesteding reiniging en inspectie riolering 2023-2024

Besluit: het college van B&W heeft besloten opdracht te verlenen voor reiniging en inspectie 2023-2024 aan de inschrijver met de laagste inschrijfprijs, te weten Rions BV, conform concept-opdrachtbrief.