Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 05-07-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 05-07-2022

Gepubliceerd op: 15 juli 2022 15:50

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 juli 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 juni 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 30 juni 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 28 juni 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 28 juni 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Diverse uitnodigingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Portefeuilleverdeling college 2022-2026

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. De 'Portefeuilleverdeling College van B&W 2022-2026 op hoofdlijn, versie 5-7-2022' vast te stellen;
 2. de 'Portefeuilleverdeling College van B&W 2022-2026 gespecificeerd, versie 5-7-2022' vast te stellen;
 3. de portefeuilleverdeling direct extern en intern bekend te maken (sub 1 extern en intern, sub 2 alleen intern);
 4. de vervangingsregeling bij tijdelijke afwezigheid vast te stellen en deze direct extern en intern bekend te maken.

Aanwijzing vertegenwoordigers in de besturen van Gemeenschappelijke Regelingen

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Wethouder I.E.G. Smeets aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur en burgemeester M.A.H. Clermonts-Aretz als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg;
 2. wethouder V. de Rond aan te wijzen als lid van het Bestuur en wethouder L.T.J.M. Bongarts als plaatsvervangend lid van het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas;
 3. wethouder I.E.G. Smeets aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur en wethouder V. de Rond als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz;
 4. wethouder V. de Rond aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur en wethouder L.T.J.M. Bongarts als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg;
 5. wethouder B.P.J. Molling aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur en wethouder I.E.G. Smeets als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

Jaarverslag 2021 Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften

Besluit: het college van B&W heeft besloten het jaarverslag 2021 van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Beslissing op bezwaarschrift tegen opgelegde last onder dwangsom en invorderingsbeschikking inzake hoogte van erfafscheiding op een perceel aan de Papenweg te Bunde

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het advies van de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften van 31 mei 2022;
 2. conform het onder 1 bedoelde advies het bezwaarschrift van reclamanten niet-ontvankelijk te verklaren.