Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 05-04-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 05-04-2022

Gepubliceerd op: 14 april 2022 14:25

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 april 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 29 maart 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 29 maart 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 29 maart 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 29 maart 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Maastricht Aachen Airport: raadsinformatiebrief inzake MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) en PIP (Provinciaal inpassingsplan)

Besluit: het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief inzake MKBA en PIP.

Opdrachtverlening relining Watervalderbeek fase 2

Besluit: Het college van B&W heeft besloten vd Akker te Deurne opdracht te verlenen voor het relinen van de overkluizing Watervalderbeek in de Stationstraat te Meerssen richting Geul (fase 2).

Wijziging locatie opslag strategische voorraad wegenzout

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

  1. Akkoord te gaan met de wijziging van de locatie van de opslag van de strategische voorraad wegenzout;
  2. de financiële gevolgen mee te nemen in de 1e Bestuursrapportage 2022 en meerjarenbegroting.