Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 04-11-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 04-11-2021

Gepubliceerd op: 11 november 2021 11:25

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 november 2021

Onderwerp:
Beantwoording vragen 2e Bestuursrapportage 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de concept-beantwoording van de vragen inzake de 2e Bestuursrapportage 2021.

Onderwerp:
Schriftelijke vragen en antwoorden Programmabegroting 2022 Verzamelbestand versie 3 november 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het voorliggende verzamelbestand schriftelijke vragen en antwoorden inzake Programmabegroting 2022 versie 3 november 2021.