Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 04-09-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 04-09-2020

Gepubliceerd op: 21 september 2020 14:55

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 september 2020

Onderwerp: Heroverweging koers toekomst gemeente Meerssen. Brief van 4 september 2020 van de wethouders Jan Gulikers, Marly Heusschen en Paul Sanders aan de gemeenteraad waarin de raad verzocht wordt de eerder ingezette koers te heroverwegen.
Besluit: Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de brief van 4 september 2020 van de wethouders Jan Gulikers, Marly Heusschen en Paul Sanders aan de gemeenteraad waarin de raad verzocht wordt de eerder ingezette koers te heroverwegen.