Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 03-08-2021

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 03-08-2021

Gepubliceerd op: 06 september 2021 16:35

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 3 augustus 2021

Onderwerp:
Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 juli 2021
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 27 juli 2021 vast te stellen.

Onderwerp:
Diverse uitnodigingen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

Onderwerp:
Vaststelling bestemmingsplan 'Appartementen Vliegenstraat 50' te Bunde
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het concept-raadsvoorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan 'Appartementen Vliegenstraat 50'

Onderwerp:
Gunning uitvoering en begeleiding Kerkenvisie Meerssen
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten de opdracht voor begeleiding en uitvoering Kerkenvisie Meerssen te gunnen aan Klement Rentmeesters.

Onderwerp:
Overeenkomst MTB 2021 inzake uitvoering Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de overeenkomst inzake de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 2021 met MTB.

Onderwerp:
Herstel sportaccommodaties na watersnood
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

 1. 1. In te stemmen met het herstel van de sportaccommodaties die te kampen hebben gehad met wateroverlast en dit te gunnen aan het Meerssense bedrijf Attender. De herstelwerkzaamheden betreffen:
  - bij TV Volharding herstel van de gravelbanen;
  - bij VV RVU het herstel van de kunstgrasmat;
  - bij SV Meerssen het herstel van de kunstgrasmat;
  - bij TV De Pletschmeppers herstel van de kunstgrasmat en herstel van de gravelbanen;
  - bij Geulsche Boys het maaien van de velden en afvoeren van het gras;
  tevens dienen bij alle verenigingen de drainages doorgespoten te worden;
 2. de benodigde kosten waar mogelijk te verhalen op de verzekering en waar dit niet mogelijk is deze vooralsnog te boeken op de post Kosten Wateroverlast.

Onderwerp:
Herdenkingsbos
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de voorbereiding van een raadsvoorstel voor de collegevergadering van 31 augustus 2021.