Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 02-06-2020

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 02-06-2020

Gepubliceerd op: 15 juni 2020 12:15

Onderstaand de openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 2 juni 2020

Onderwerp: Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 26 mei 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 26 mei 2020 vast te stellen.

Onderwerp: Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 26 mei 2020
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 26 mei 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Raadsinformatiebrief over herziene servicenorm voor terugbelverzoeken
Besluit: Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over de vaststelling van de 3-dagen-servicenorm voor terugbelverzoeken.

Onderwerp: Parkeerboetes aan vergunninghouders opgelegd begin januari 2020
Besluit:
Het college van B&W heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het feit dat er in de eerste twee weken van januari 2020 opeenvolgende naheffingsaanslagen parkeerbelastingen zijn uitgeschreven aan belanghebbenden die per 1 januari 2020 in het bezit zijn van een voor 2020 geldende parkeervergunning maar per abuis nog de oude vergunning hebben gebruikt;
  2. kennis te nemen van het feit dat bij het uitschrijven van naheffingsaanslagen parkeerbelastingen geen kennisgeving onder de ruitenwisser wordt geplaatst en dat belanghebbenden daarom niet op hun vergissing worden gewezen;
  3. in de onder 1 genoemde gevallen de eerste naheffingsaanslag parkeerbelastingen te handhaven en de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) te vragen de overige naheffingsaanslagen te vernietigen;
  4. de onder 3 bedoelde vernietiging van naheffingsaanslagen door de BsGW alleen te laten plaatsvinden als daar ter zake door belanghebbenden middels het indienen van een bezwaar of verzoekschrift is verzocht.

Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing voor de locatie Moorveldsberg/Snijdersberg te Geulle
Besluit: Het college van B&W heeft besloten ProRail, conform concept-brief, te informeren over het gemeentelijke standpunt om geen geluidscherm te plaatsen op de locatie Moorveldsberg/Snijdersberg.