Gemeente Meerssen | Openbare besluitenlijst 12-07-2022

Nieuwsbericht Openbare besluitenlijst 12-07-2022

Gepubliceerd op: 21 juli 2022 13:15

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 juli 2022

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 juli 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 5 juli 2022 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 5 juli 2022

Besluit: het college van B&W heeft besloten de openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 5 juli 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Verkeersbesluit parkeerverboden Albert Schweitzerstraat Ulestraten

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1. Door het plaatsen van de verkeersborden RVV E01 bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een parkeerverbod in te stellen zuidzijde tussen Europastraat en Peter Schoenmakerstraat met onderbord 'ma-vr 07:00-17:00', tot 31 december 2022;
 2. door het plaatsen van de verkeersborden RVV E01 bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een parkeerverbod in te stellen aan beide zijden tussen Peter Schoenmakerstraat en Burgemeester Hein Cortenstraat met onderbord 'ma-vr 07:00-17:00', tot 31 december 2022;
 3. door het plaatsen van de verkeersborden RVV E01 bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een parkeerverbod in te stellen aan beide zijden tussen Burgemeester Hein Cortenstraat en Albert Schweitzerstraat 3 met onderbord 'ma-vr 07:00-17:00', tot 31 december 2022;
 4. dit besluit ter openbare kennis te brengen in de Staatscourant.

Steun aan programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg

Besluit: het college van B&W heeft besloten:

 1.  Kennis te nemen van het definitief concept van het programmaplan 'samen naar een waterrobuust Limburg';
 2. de Aktietafel Waterveiligheid & Ruimte Limburg (WRL) te berichten, conform concept-brief, dat:
  a. de gemeente Meerssen vanuit een positieve grondhouding steun uitspreekt voor een gezamenlijke aanpak van de waterveiligheid in Limburg,
  b. het college bereid is om deel te nemen aan een gezamenlijk programma en hier in het najaar over in overleg wil gaan met de Aktietafel en het programmabureau WRL,
  c. de gemeente vanuit een positief kritische houding aandacht vraagt voor de belangen van de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie in de verschillende Governance-vraagstukken;
 3. de gemeenteraad te informeren conform concept-raadsinformatiebrief.