Artikel Verslagen

Op deze pagina treft u verslagen aan van informatiebijeenkomsten etc.


22-08-2016 : informatiebijeenkomst presentatie varianten snelfietsroute traject Meerssen-Beek

05-07-2016 : informatiebijeenkomst voorgestelde (tijdelijke) verkeersmaatregel Burg. Visschersstraat

28-06-2016 : informatiebijeenkomst herbestemming Rijksmonument Weerterhof

21-06-2016 : informatiebijeenkomst project Pletsstraat-Sint Agnesplein

10-05-2016 : informatiebijeenkomst Snelfietsroute