Artikel Besluitvorming gemeenteraad

Voorzittershamer
Na iedere gemeenteraadsvergadering kunt u op deze pagina de besluitenlijst raadsplegen.

Meer informatie en raadsstukken vindt u in het raadsinformatiesysteem (RIS).

Besluitvorming vóór augustus 2015

Alle besluitvorming van vóór augstus 2015 kunt u terugvinden via het Webarchief van de oude website.
Klik hiervoor op onderstaande link.

Webarchief