Gemeente Meerssen | bestuurlijke documenten (RIS)

Artikel Bestuurlijke documenten

In het raadsinformatiesysteem treft u de vergaderstukken aan voor de raadsvergaderingen en raadsadviesvergaderingen (rav's). Hier vindt u ook: raadsinformatiebrieven, artikel 40 vragen en antwoorden, verslagen van de raadsvergaderingen etc.

Raadsinformatiesysteem (RIS)

Openbare besluitenlijsten van het college van B&W 

Overige bestuurlijke documenten

Wilt u een seintje krijgen als er nieuwe raadsstukken zijn?

Meld u dan aan voor de attenderingsfunctie raadsstukken.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het griffiebureau, tel. 043-3661674. E-mail: info@meerssen.nl