Gemeente Meerssen | Hou rekening met de groeiende en bloeiende natuur

Nieuwsbericht Hou rekening met de groeiende en bloeiende natuur

Gepubliceerd op: 13 mei 2020 11:20

prachtig maar weerloos
Het broedseizoen is in volle gang. Ook in de Coronatijd gaat dit gewoon door. Goed dat we naar buiten gaan en volop genieten van de mooie natuur. Hiervoor zijn er in Meerssen mooie wegen aangelegd en voor honden zelfs enkele losloopgebieden aangewezen. Dieren en planten hebben echter ook rust nodig om te groeien en te bloeien. We vragen recreanten dan ook hier rekening mee te houden.

Verstoringen en risico's

Mede door het mooie weer is er een grote druk op het buitengebied door o.a. mountainbikers, wandelaars, fietsers, trimmers, hondenliefhebbers. Dat gaat prima zolang iedereen de wegen en paden blijven volgen. Zodra we deze wegen verlaten en akkers, weilanden en het bos betreden, levert dit allerlei verstoringen en risico's op:

 • Beschadiging van gewassen en (beschermde) planten;
 • Vernielingen aan draad en hekwerk;
 • Vee ontsnapt hierdoor;
 • Runderen, geiten en schapen lopen zich vast in draad met allerlei verwondingen;
 • Neospora caninum, een runderziekte die veroorzaakt wordt door uitwerpselen van honden;
 • Stress bij vee;
 • Opsporen, verstoren, opjagen van wild, vogels en andere dieren;
 • Nesten worden verstoord of vernield;
 • Er ontstaan nieuwe paadjes, waardoor de noodzakelijke rust voor dieren afneemt;
 • Wild wordt gedood door achtervolgende honden;
 • Opgejaagde reeën en wilde zwijnen veroorzaken aanrijdingen of belanden zelfs in het dorp met allerlei stress tot gevolg;
 • Opgejaagde wilde zwijnen zijn niet ongevaarlijk.

Hou rekening met de natuur

Deze gevolgen zijn niet altijd even goed zichtbaar. In de gemeente Meerssen zijn ook gebieden nadrukkelijk aangewezen om niet te betreden, bijv. terreinen van de Waterleiding. Helaas zijn de bordjes die verschillende terreineigenaren plaatsen zoals 'verboden toegang' of 'toegang alleen op wegen en paden' of 'niet betreden' niet voor iedereen duidelijk. We vragen u daarom hier rekening mee te houden.