Nieuwsarchief > Gemeentepagina Geulbode - algemene info

Gemeentelijke informatiepagina
Weekblad De Geulbode

Week: 10
Datum: woensdag 5 maart 2008

Opmerking: de officiële bekendmakingen van deze week treft
u aan onder de menu-optie 'Bekendmakingen'.

Weekblad De Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Logo Digitale DienstverleningExtra service voor de burgers:
Gemeente Meerssen start elektronische
dienstverlening via www.meerssen.nl


De gemeente Meerssen heeft sinds 2001 een eigen website. Aanvankelijk bood de gemeentelijke website alleen informatie. Sinds een aantal jaren is ook een groot aantal gemeentelijke formulieren via internet verkrijgbaar. Om 24 uurs-dienstverlening mogelijk te maken en u de gang naar het bestuurscentrum te besparen, gaat de gemeente Meerssen de dienstverlening via internet uitbreiden.

Het digitaal loket is altijd open en u hoeft er de deur niet voor uit. Dit betekent niet dat de gemeentelijke loketten in het bestuurscentrum zullen verdwijnen. De elektronische dienstverlening vormt een extra service. Bij de gemeente Meerssen blijft het persoonlijke contact voorop staan.

Uitbreiding aanbod
Via het digitaal loket op www.meerssen.nl kunt u steeds meer gemeentelijke producten en diensten aanvragen en betalen. Het product wordt u vervolgens per post toegezonden.

Op dit moment kunt u digitaal aanvragen (en betalen):
- aanvraag uittreksel gemeentelijke basisadministratie (GBA)
- aanvraag uittrekstel burgerlijke stand
- aanvraag internationaal uittreksel burgerlijke stand

Hoe werkt het Digitale Loket?
Op moment dat u:
1. naar het Digitale Loket gaat
2. inlogt (zie de informatie op www.digid.nl)
3. een formulier uitkiest
worden uw naam en adresgegevens automatisch ingevuld. Dit gebeurt door een koppeling met de gemeentelijke basisadministratie. Nadat u het aanvraagformulier op internet heeft ingevuld, gaat u automatisch naar de internetkassa om te internetbankieren. Als uw betaling geaccepteerd is, neemt de gemeente de aanvraag in behandeling en krijgt u het gewenste per post toegezonden. Toezending via internet is niet mogelijk, omdat de meeste instanties nog geen digitale uittreksels accepteren.

Voor online dienstverlening ga naar:
www.meerssen.nl -> digitaal loket –> mijn loket

---


Foto InfozuilNieuw in bestuurscentrum:
Digitale informatiezuil

Heeft u geen internet? Sinds kort kunt u in de gemeentelijke
infohoek (hal bestuurscentrum) gebruikmaken van een
digitale informatiezuil. Via de informatiezuil kunt u:
  • de vacaturesite van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) raadplegen
  • de gemeentelijke website www.meerssen.nl bezoeken
  • via internet aangifte doen bij de politie
Ander websites bezoeken is niet mogelijk.
De informatiezuil is goed toegankelijk voor rolstoelers.

Openingstijden: ma t/m vrij van 9.00-17.00 uur.

---


Burgemeester lid Comité van Aanbeveling
Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld

Burgemeester Ricardo Offermanns heeft zitting genomen in
het Comité van Aanbeveling van de Landelijke Stichting Tegen
Zinloos Geweld. Hiermee geeft hij aan dat hij en de gemeente
de doelstellingen van de stichting onderschrijven.


De stichting wil dmv allerlei vormen van communicatie bijdragen aan bewustwording en een mentaliteitsverandering en maakt zich sterk voor het verminderen van onveiligheidsgevoelens, pesten, agressie en geweld. Drie jaar geleden heeft de Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld het Comité van Aanbeveling geïntroduceerd. Een groot aantal burgemeesters heeft inmiddels zitting genomen in het comité. Zij geven hiermee een positief signaal af tegen pesten, agressie en geweld.

Zie ook www.zinloosgeweld.nl

---


Subsidieaanvragen 2009 vóór 1 april indienen

Begin februari hebben alle verenigingen en vrijwilligersorganisaties die jaarlijks in aanmerking komen voor gemeentelijk subsidie een formulier ontvangen om de subsidie voor 2009 aan te vragen. Deze formulieren moeten volgens de Subsidieverordening Welzijn gemeente Meerssen 2007 vóór 1 april 2008 ingevuld en ondertekend bij de gemeente zijn ingediend. Als de gemeente uw subsidieaanvraag niet vóór 1 april aanstaande heeft ontvangen, wordt er geen subsidie verleend dan wel zal een korting worden toegepast op de subsidie.
Zorg er dus voor dat het subsidieformulier vóór 1 april aanstaande binnen is bij de gemeente.

Verzoek om uitstel
Als u om bijzondere redenen niet in staat bent het formulier tijdig bij de gemeente in te dienen, moet u een schriftelijk verzoek om uitstel indienen. Dit verzoek moet ook vóór 1 april aanstaande door de gemeente zijn ontvangen. In uw verzoek dient u aan te geven wat de reden is van uw verzoek om uitstel.

Geen formulier ontvangen?
Heeft u geen formulier ontvangen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Isuf Xhemajli, tel. 043-3661682. De subsidieformulieren worden altijd aan het secretariaatsadres van de vereniging gestuurd. Wijzigt het secretariaatsadres? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de gemeente via isuf.xhemajli@meerssen.nl of per post: Gemeente Meerssen, tav Isuf Xhemajli, postbus 90, 6230 AB Meerssen.

U kunt het subsidieformulier ook downloaden via de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Kies in het hoofdmenu voor ‘Digitaal loket’ -> ‘Formulierenoverzicht’. Kies vervolgens de subsidiecategorie waartoe uw vereniging behoort. U kunt het formulier hier digitaal invullen, uitprinten en dan ondertekend opsturen naar de gemeente Meerssen (postbus 90, 6230 AB Meerssen).

Informatie
Isuf Xhemajli, tel. 043-3661682. Email: isuf.xhemajli@meerssen.nl.

---


Logo PentaszVergadering Algemeen Bestuur Pentasz

Het Algemeen Bestuur van de Regionale Sociale Dienst
Pentasz Mergelland komt op
dinsdag 18 maart 2008 in
openbare vergadering bijeen, aanvang 17.00 uur in het
gemeentehuis van Margraten, Amerikaplein 1 te Margraten.


De agenda en bijbehorende stukken liggen vanaf 10 maart 2008 ter inzage in de gemeentehuizen van Eijsden, Gulpen-Wittem, Margraten, Meerssen en Vaals.

De voorzitter, ing. J.P.H. Demollin
De secretaris, mevr. A.A.B. Cieremans

---


Werkzaamheden viaducten Kruisberg over de A2

In het kader van groot onderhoud gaat Rijkswaterstaat werkzaamheden verrichten aan de viaducten Kruisberg-west en Kruisberg-oost (Vliegveldweg) over de autosnelweg A2. Tijdens de werkzaamheden wordt het asfalt vervangen. Als gevolg hiervan worden de viaducten op woensdag 5 maart 2008 van 7.00-15.00 uur afgesloten (of zoveel langer als noodzakelijk). De viaducten zijn niet gelijktijdig dicht. Het autoverkeer wordt omgeleid dmv borden. Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder

Informatie
Landelijke informatielijn Rijkswaterstaat, tel. 0800-8002 (gratis).

----


Informatiemiddag Wet maatschappelijke ondersteuning

Op initiatief van Seniorenvereniging Meerssen organiseert KBO-Limburg samen met de gemeente een informatiemiddag over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De informatiemiddag vindt plaats op donderdag 13 maart 2008 van 14.00-16.15 uur in gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dom. Hexstraat 10 te Meerssen. De informatiebijeenkomst is speciaal bedoeld voor ouderen en mensen met een functiebeperking, maar andere belangstellenden zijn uiteraard ook van harte welkom. U hoeft zich niet aan te melden.

Tijdens de informatiemiddag krijgt u deskundige uitleg over hoe de Wmo in elkaar zit en vertellen medewerkers van de gemeente Meerssen hoe zij hulp en steun kunnen bieden. Uiteraard krijgt u alle gelegenheid vragen te stellen.

Wet maatschappelijke ondersteuning
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is een nieuwe wet die op 1 januari 2007 is ingevoerd. De Wmo moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. De wet regelt ook de hulp bij het huishouden en zorgt voor informatie over de hulp en ondersteuning die mensen kunnen krijgen. Gemeenten waren in het verleden al verantwoordelijk voor o.a. woningaanpassingen en voorzieningen voor gehandicapten (rolstoel, scootmobiel etc). Sinds de invoering van de Wmo is de gemeente ook verantwoordelijk voor toewijzing van hulp bij het huishouden, welzijnsactiviteiten, opvoedingsondersteuning en informatie & advies.

Informatie
ZorgLoket gemeente Meerssen, tel. 043-3661662. Of zie www.meerssen.nl (ZorgLoket).

Bestuur Seniorenvereniging Meerssen - KBO-Limburg - Gemeente Meerssen

Klik hier om deze pagina af te drukken