Kapvergunning

Beschrijving

Het kappen van bomen en houtopstand is aan regels gebonden. Deze regelgeving is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Voor welke gevallen heeft u een kapvergunning nodig?
Een kapvergunning heeft u nodig als u een boom wilt rooien met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 49 centimeter, gemeten op 1.30 meter boven het maaiveld.

Wanneer heeft u geen kapvergunning nodig?
U heeft geen kapvergunning nodig voor:
* populieren en wilgen als wegbeplantingen en éénrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, tenzij deze zijn geknot.
* vruchtbomen voor zover het fruitbomen en windschermen om boomgaarden betreft.
* dunning door middel van het vellen van bomen ter bevordering van het voortbestaan van de overblijvende houtopstand.
* kweekgoed.
* een houtopstand die deel uitmaakt van als zodanig bij het Bosschap geregistreerde bosbouwondernemingen en niet gelegen is binnen een bebouwde kom, tenzij de houtopstand een zelfstandige eenheid vormt, ofwel geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are, ofwel in geval van rijbeplanting, gerekend over het totaal aantal rijen, niet meer omvat dan 20 bomen.

Een aanvraag voor een dergelijke kapvergunning kunt u bij onze gemeente indienen.

Levering
Meenemen

1. Omschrijving van de boom (omvang en type).
2. Plaats van de boom (adres).

Doorlooptijd dagen
Wetgeving

Boswet, Algemene plaatselijke verordening, Bestemmingsplan.

ResultaatVergunning
Meer informatie bij
Synoniemen

toestemming tot, ontheffing van het verbod op het kappen of omzagen van bomen, houtopslag

Zie ook
Bijgewerkt03/03/2009